Ekobonden

Varför ekologiskt?

10 skäl att välja ekologiskt:


1. Slipp gifterna!
Du slipper lager av gifter och kemiska bekämpningsmedel på dina varor och förhindrar att ännu fler läcker från jordbruket ut i kretsloppet och vår luft, jord och vattendrag. Över fyrtio procent av alla vattenprover i Sverige innehåller rester från bekämpningsmedel. Genom att äta ekologiskt befriar du var dag 4 m2 åkermark från dessa kemikalier och stöder samtidigt utvecklingen mot en giftfri miljö.

2. Mer vitaminer!
Ekologiska grönsaker innehåller fler vitaminer, mineraler, enzymer och andra näringsämnen än de konventionella produkterna, samtidigt som de innehåller lägre halter av det skadliga nitratet. Bland annat har de ekologiska högra halter av C-vitamin, och kan innehålla fler antioxidanter som e-vitaminer och karotenoider, som skyddar cellerna mot en rad hjärt- och kärlsjukdomar. Vid en jämförelse av kött har man hittat fler nyttiga fettsyror hos djur som betar mycket.

3. Undvik GMO!
Vi känner fortfarande inte till de långsiktiga följderna av att genmodifierade organismer sprids ut i naturen. Att välja ekologiskt är det enda effektiva sättet att helt undvika genmodifierad mat. KRAV tillåter inte någon typ av GMO i produktionen och kräver intyg på att så inte skett. Genom att välja ekologiskt demonstrerar alltså samtidigt också din skepsis mot den genmodifierade maten.

4. Schystare mot djuren!
För dig som äter kött och mejeriprodukter är det ännu vettigare att välja ekologiskt för djurens skull. Enligt KRAV:s regler får djuren gå utomhus, utöva sitt naturliga beteende och beta naturligt, till skillnad från trånga djurfabriker, där djuren aldrig får se dagsljuset, lever trångt och tvingas äta kadaver och fiskmjöl.

5. Säkrare mat!
Konventionellt uppfödda kreatur utfordras dagligen med stora mängder antibiotika, hormoner, antiparasiter och många andra mediciner, oavsett om de är sjuka eller inte. Alla de här ämnena passeras vidare till konsumenten, i kött- och mejeriprodukterna, vilket kan bidra till sjukdomstillstånd som hjärtinfarkter och högt blodtryck. Ekologisk mat har aldrig producerat ett fall av galna kosjukan och man slipper även bekämpningsmedel som kan vara cancerogena, hormonstörande, samt syntetiska färg-, smak- och konserveringsämnen som är dåliga för allergiker.

6. Mer smak!
Ekologiska frukter och grönsaker är saftigare och har mer smak. Detta bland annat därför att de har lägre vattenhalter än de konventionellt odlade. Du riskerar alltså inte att bära hem en massa onödigt tunga och urvattnade varor. Det ekologiska sortimentet växer alltjämt och det finns hela tiden nya produkter att testa.

7. Bidra till mångfalden!
Ekologiska odlingar är mer varierade och bidrar till en mångfald av växt- och djurliv. Ekobonden gödslar marken med djurspillning och förmultnade växtdelar, något som gör jorden bördig och gynnar växt- och djurlivet. Växelvis odling av klöver och gräs stabiliserar jorden. De senaste 30 åren har det konventionella jordbruket lett till jorderosion, en minskning av vilda fåglar, och det nära utrotandet av vissa arter av fjärilar, grodor och vilda däggdjur.

8. Långsiktigt ekonomiskt!
Ekologisk mat är egentligen inte dyrare än den konventionellt framodlade, eftersom de sistnämnda är subventionerade genom våra skatter. Varje år läggs det miljarder på att städa upp det elände som jordbrukskemikalierna åsamkar jorden och vattenkällorna och djursjukdomar. Dessutom spar det ekologiska lantbruket in stora mängder energi genom att inte behöva transportera konstgödsel till gården eller mata djuren med industriellt framställt foder. Ekologiska metoder är långsiktigt en betydligt billigare affär.

9. Var rädd om dina medmänniskor!
Alltför intensiva odlingstekniker kan allvarligt skada jordbruksarbetarnas hälsa. Detta visar sig bland annat i betydligt högre cancerfall, andningsproblem och andra sjukdomar bland lantbrukare på de ickeekologiska gårdarna. Detta är särskilt uppenbart i u-länderna, och inom bomullsodlingarna. Att välja ekologiskt är alltså ett sätt att visa att man bryr sig om sina medmänniskor.

10. Behåll landsbygden!
Ser man det ekologiska jordbruket ur ett helhetsperspektiv, hjälper det till att behålla den vackra landsbygden. Odlingslandskapet är mer varierat och en ekologisk gård är en trevligare upplevelse med alla sina blommor, insekter, smådjur och fritt betande djur utomhus. Om du vill att efterkommande generationer ska kunna besöka och njuta av våra rurala områden, välj ekologiskt för allas framtid!

(Artikeln tidigare publicerad på Mossagarden.se)

 

Tillbaka <<ekobonden.se, c/o Mossagrden, 240 14 Veberd | 046-859 71 | ebba@ekobonden.se