Ekobonden

Livets cykler

Kretsloppstankar


Naturens gång är ett evigt kretslopp. Den följer livets cykler där grödor växer upp, blommar, vissnar, förmultnar till jord och ger grogrund för nya växter. Och så pågår det – eller rättare sagt, så borde det pågå.

 

Ett problem med dagens konsumtionsmönster är att vi ofta rubbar naturens kretslopp genom att släppa ut ämnen som inte naturligt hör hemma där, som kemiska tillsatser och fossila bränslen. På grund av att dessa ämnen inte naturligt kan återupptas av kretsloppet, producerar vi varje år enorma sopberg av avfall som inte kan brytas ner av miljön. Samtidigt blir marker och vattendrag nedsmutsade av gifter, något som kan ta årtionden för jorden att rensa bort.

 

På de ekologiska gårdarna jobbar man oftast småskaligt och med ett helhetsperspektiv. Man försöker skapa ett eget kretslopp - ett slutet system, där näring och energi konstant återanvänds. Inom jordbruket är annars ett problem att växtnäringen lätt ”försvinner” med vattnet ut i havet och där leder till övergödning. Inom det ekologiska jordbruket är man noga med att återanvända den växtenergi som produceras naturligt vid varje skörd. Man varvar grönsaksodlandet med perioder av vall, för att på så sätt tillföra marken näring utan använda konstgödsel. En varierad växtföljd är dessutom ett naturligt sätt att minska problemen med ogräs, skadedjur och sjukdomar. Detta eftersom parasiter gärna vill ha liknande miljöer varje år för att få fäste.

 

En erfarenhet som varje ekologisk odlare känner till är att deras produkter smakar mer än konventionellt odlade grönsaker. Detta eftersom de binder mindre vatten och dessutom har en längre tillväxtperiod, vilket innebär att de hinner suga upp fler näringsämnen än de konventionella. En annan orsak till att odla och handla ekologiskt är för att på ett enkelt sätt undvika genmodifierade organismer. GMO är ett reellt hot mot den mångfald som nu råder och riskerar samtidigt att spridas ut i naturen och skapa oåterkalleliga skador på våra kretslopp.

 

Att odla ekologiskt innebär att värna om miljön och tänka långsiktigt. Genom att köpa ekologiskt deltar du i ett konstant utvecklingsarbete. Det ekologiska lantbruket har framtiden för sig, förutsatt att producenter och konsumenter hjälps åt!

 

Tillbaka <<ekobonden.se, c/o Mossagården, 240 14 Veberöd | 046-859 71 | ebba@ekobonden.se