Ekobonden

Hållbar utveckling

Konsumentmakt


Alla har vi hört debatter runt ”hållbar utveckling” i TV och tidningar de senaste åren. Ofta ingår begreppet i långsiktiga målsättningar och policydokument, som t.ex. regeringen och offentliga institutioner tar fram. Men ska vi få en verkligt hållbar utveckling, är det viktigt att denna sker underifrån, hos gemene man och kvinna, snarare än att den drivs igenom uppifrån. För man kan aldrig tvinga igenom ett ”hållbart” beteende hos andra människor. Ska man ändra normer mer långsiktigt, är det viktigt att vi alla blir medvetna om våra egna val: genom att reflektera, inhämta kunskaper och sedan agera, i enlighet med vår övertygelse.

 

Men hur gör man då, för att leva på ett hållbart sätt? Alla av oss kan ju inte bli lantbrukare själva, eller starta ett eget företag för ekologisk import. Vi andra kan istället bidra genom en medveten konsumtion. Och eftersom ekonomi ofta är en stark drivkraft när det gäller vilka varor en butik ska ta in, spelar din inköpslista en stor roll! Att följa KRAV-märkningen är det lättaste sättet att handla ekologiskt i butiken, men importerade varor kan ibland vara märkta med internationella signum som ex ”Demeter” eller”Ekologiskt jordbruk”. Handlar det om rengöringsmedel och tvättmedel, finns det en rad miljömärkningar att välja mellan, som ex Svanen, EU-blomman och ”Bra miljöval”-svalan.

 

Ingen begär att du ska byta ut alla dina matvaror till ekologiska alternativ. Börja smått, med så mycket som din ekonomi klarar. Kanske kan du börja med att byta ut mjölken. Och sen kaffet. Allteftersom efterfrågan på ekovaror ökar, desto fler av dessa varor kommer butiken ta in. Och desto mer kan priserna pressas efter hand. Har din butik inget vidare eko-sortiment att välja på – fråga butiksansvarig om detta. Om ingen påpekar bristen på ekomat, är det lätt hänt att butiksägaren tror att det inte finns något intresse bland kunderna.

 

En hållbar handling är att handla ekologiskt! Genom medveten konsumtion kan vi tillsammans ändra på butikshyllorna, och se till att ekobönder får en möjlighet att överleva långsiktigt.

 

Tillbaka <<ekobonden.se, c/o Mossagården, 240 14 Veberöd | 046-859 71 | ebba@ekobonden.se